specialisaties van Ventura Tuning

Algemene informatie over chiptuning

De laatste jaren is tuning van diesel motoren een steeds vaker voorkomende aanpassing geweest op de autobranche. Toch bestaat ook vandaag de dag bij veel mensen nog onduidelijkheid over wat het precies inhoud? De onderstaande vragen is een selectie uit alle vragen die bij ons bijna dagelijks gesteld worden. Door op onderstaande vragen te klikken komt u direct bij de daarbij horende uitleg terecht zodat ook u inzichtelijk krijgt wat diesel tuning precies inhoud.

 1. Wat regelt de computer (ECU) van uw automotor?
 2. Hoe werkt diesel tuning d.m.v. een tuningmodule / powerbox?
 3. Wat is het resultaat van diesel tuning?
 4. De gebruikersvoordelen van diesel tuning.
 5. Vermogenswinst en Koppel verbetering.
 6. Het verschil tussen Chiptuning of O.B.D. & Modulair dieseltunen.
 7. De voor en nadelen van chiptuning,is het op te sporen.
 8. De voor en nadelen van tuning d.m.v. een powerbox module.
 9. Waarom diesel tuning aanschaffen?
 10. Montage.
 11. Problemen met Turbo, Brandstofpomp, Injectoren.
 12. Emisssie en APK.
 13. Kan diesel tuning schade aan de motor veroorzaken.

1. Wat regelt de computer (ECU) van uw automotor?

In bijna alle moderne dieselauto’s wordt de motor aangestuurd door een elektronisch stuurapparaat, ook wel ECU genoemd (Elektronische Controle Unit). Deze automotor computer regelt de turbodruk, de inspuitdruk de ingespoten hoeveelheid dieselolie, en stuurt het moment van de diesel inspuitingen aan. Zo probeert het stuurapparaat om onder de voortdurend wisselende temperatuur en prestatie omstandigheden de emissie van uw automotor zo laag mogelijk te houden.De wat oudere auto,s gebruiken EDC 15 ECU's daarop volgde de nieuwere EDC 16 ECU's en de meest moderne auto's zijn inmiddels voorzien van EDC 17, de techniek staat niet stil.

TOP

2. Hoe werkt diesel tuning d.m.v een Chiptuningmodule / Powerbox / Tuningmodule ?

Ventura diesel tuning levert een kleine intelligente digitale Chiptuningmodule vaak powerbox genoemd, eigenlijk is ons product een (microcomputer), die d.m.v. originele fabriekstekkers wordt bijgeplaatst aan de regelelektronica van de ECU (het motormanagement). 

Met deze digitale Chiptuningmodule / Powerbox kan de brandstof inspuitingdata geoptimaliseerd worden en de electronisch geregelde turbodruk worden aangepast en verhoogd. De diesel wordt fijner vernevelt en exact gedoseerd ingespoten .
Dankzij onze nieuwste revolutionaire techniek,> selfscanning < leest de tuning module zichzelf in,dit is bij de moderne diesel auto's met roetfilter absoluut noodzakelijk om storingen (de regeneratie van uw roetfilter werkt dan niet meer) te voorkomen. ons Ventura product heeft hier totaal geen last van.

Het resultaat : een effectievere verbranding wat een hoger rendement uit dezelfde hoeveelheid diesel brandstof opleverd. Dit levert meer vermogen en koppel op om soupeler te kunnen accelereren en een besparing op het brandstofverbruik tot 10 % bij dezelfde rijstijl.

TOP

3. Wat is het resultaat van diesel tuning?

Uw motor reageert soepeler en directer op het gaspedaal, dit wordt door de meeste dieselrijders als zeer aangenaam ervaren. Vanuit stilstand kunt u vloeiend en vlotter wegrijden dankzij de extra verkregen trekkracht (uw motor heeft na tuning een hoger koppel). Hierdoor krijgt u niet meer het gevoel of uw motor soms even aarzelt, kortom de tuning van uw auto zorgt voor meer rijcomfort in het dagelijkse verkeer!
Uw auto krijgt tevens meer top vermogen wat zich goed uit in de prestaties op hogere snelheid.


Ook het inhalen onder alle omstandigheden vergemakkelijkt en tevens biedt ons systeem u daarnaast de mogelijkheid op brandstofbesparing tot 10 %
bij dezelfde rijstijl.

TOP

4. De gebruikers voordelen van diesel tuning?

 • Een efficiënter brandstofverbruik bij dezelfde rijstijl,
  tot 10% besparing op uw dieselverbruik.
 • Uw auto trekt de caravan of aanhanger veel makkelijker.
 • Het vermogenverlies dat de aircopomp veroorzaakt wordt gecompenseerd.
 • U(w) (automaat) hoeft minder vaak terug te schakelen dankzij extra trekkracht/koppel.
 • Indien nodig gaat inhalen veel vlotter, 
  (dit verhoogt uw veiligheid) en rij plezier.
 • De gemiddelde topsnelheid neemt met 5 tot 8 km toe.
 • U kunt zonder veel gas te hoeven geven soepel uit stilstand wegrijden.

TOP

5. Vermogenswinst en Koppel toename? 

Ventura diesel tuning geeft een vermogenwinst van circa 30 %.
Het koppel wordt daarbij tevens zodanig aangepast dat de extra toegevoegde trekkracht/koppel goed merkbaar is over het gehele toerentalbereik (souplesse).
Dit zonder hiermee de aandrijflijn zo zwaar te belasten dat die
hieruit schade ondervindt, of wezenlijk sneller gaat slijten. 

TOP

6. Het verschil tussen: 
(Chiptuning / O.B.D. / diesel tuning d.m.v. een module).

Bij chiptunen wordt de originele computer (ECU) van de motor geopend en daar wordt de regel Chip/Eprom vervangen door een type met een ander programma.

Bij O.B.D. tuning gebeurd nagenoeg hetzelfde, alleen hoeft dan bij het wijzigen de computer niet geopend te worden. De tuning vind dan plaats m.b.v. een programmer waarmee d.m.v. een interface kabel via de originele O.B.D. (On board Diagnose) poort een gewijzigd programma in de auto computer (ECU) wordt ingelezen c.q. geflasht.
Of er wordt op de B.D.M poort (contactpunten) in de ECU rechtstreeks een nieuw programma in de eprom ingelezen. In dat geval moet de originele ECU wel geopend worden.

    binnenkant

Bij diesel tuning d.m.v. een powerbox module, wordt de data naar of van de computer (ECU) realtime gewijzigd, met betrekking tot de brandstofinspuiting en de aansturing van de turbodruk. 

TOP

7. Voordeel Chiptuning of O.B.D?
Snel klaar, er wordt bijgestuurd in de originele computer en de tuning is niet met het blote oog waarneembaar. Het vermogensresultaat is goed ,mits het nieuwe programma oké is. Er is geen extra externe computer nodig.Alle kenvelden kunnen worden gewijzigd. 

Nadeel van Chiptuning of O.B.D?
De originele motorcomputer (ECU) moet open om te chiptunen, hierdoor verliest u de volledige originele fabrieksgarantie! De nieuwe chip verlengt slechts de inspuitduur (alleen langer en meer diesel inspuiten dus), dit is nimmer zuinig. Door het vaak te veel verhogen van de turbodruk, wordt automatisch de slijtage aan de turbolader verhoogt. Dit  verkort de levensduur aanzienlijk! De nieuwe chip hoort bij deze computer (ECU) en kan zodoende niet worden meegenomen als u uw auto verkoopt of inruilt.

De nieuwe chip kan (ongewenst) ook veranderingen teweeg brengen aan de motor beveiliging instellingen van de auto computer (ECU). Bij storingdiagnose of tijdens onderhoud kan de dealer soms problemen hebben met de andere uitlees-waarden van de nieuwe software . Tijdens een software update of het resetten van de software kan de software tuning volledig verloren gaan of de ECU crashen! De dealer en/of de importeur kunnen altijd chiptuning en/of O.B.D. tuning traceren, ook al is de tuning door de tuning firma reeds weer ongedaan gemaakt! In uw computer (ECU) blijven zichtbare en onzichtbare sporen (voor u) toch achter, de importeur kan dit opsporen met hun apparatuur! De nieuwste ECU 's van Bosch EDC 17 zijn (nog) niet te programmeren.

TOP

8. De voordelen van diesel tuning d.m.v. een module t.o.v. Chiptuning of O.B.D!

Voordeel:

Snelle montage en demontage, het plaatsen gebeurd met originele fabriekstekkers.(gelijk aan de wijze van de autofabrikant). Zeer solide en geen gebruik sporen na verwijdering. De originele motor computer blijft gesloten, geen problemen met de originele fabrieksgarantie. Door de juiste verhoging in de aansturing van de commonrail inspuitdruk kan de diesel fijner vernevelt ingespoten worden, dit verbeterd de verbranding en daarmee wordt het rendement uit de brandstof verhoogt. (brandstofbesparing tot 10 %).

De turbodruk wordt actief bij laag toerental verhoogt, hierdoor vind er geen extra slijtage plaats aan uw turbolader daar de maximum eind druk minimaal wordt verhoogt, een groot verschil met chiptuning. (Eenvoudig gezegd zorgt de tuning er voor dat er bij ieder toerental voldoende lucht aanwezig is voor een volledige verbranding), dit is heel belangrijk daar diesel een zware brandstof is t.o.v. benzine.

Modulaire diesel tuning is niet blijvend aan het voertuig verbonden en kan mee worden genomen naar uw volgende auto, (mits soortgelijk inspuitsysteem).
U hoeft dus niet bij iedere ander auto een nieuwe tuning aan te schaffen, herprogrammering is vaak voldoende!

De beveiligingsinstellingen van de originele computer blijven gehandhaafd. Geen problemen bij storingdiagnose, tijdens resetten of softwarewijzigingen. Tijdens onderhoud bij de dealer kan uw tuning nimmer verloren gaan.

Nadeel:
Het begin punt van diesel inspuiten valt niet te wijzigen, dit kan bij sommige motoren met chiptuning wel.

TOP

9. Waarom diesel tuning aanschaffen?

 1. U wilt dat uw auto meer vermogen krijgt en beter trekt.
 2. Tot 13% brandstofbesparing door betere efficiëntie.
 3. Verhoog het rijgenot bij caravangebruik.
 4. U kunt nu een goedkopere uitvoering kopen en deze d.m.v. diesel tuning achteraf als nog opwaarderen naar het hogere vermogen van een duurder type.
  VB: € 2250,- verschilt tussen het dure model en de goedkopere versie, diesel tuning kost bijvb. € 350,- zie uw voordeel.
 5. Als u een auto leased en het zwaarder gemotoriseerde type valt niet binnen uw budget, dan is diesel tuning een aangename opwaardering van het lagere vermogen achteraf.
 6. U betaald geen onnodige B.P.M. daar er geen B.P.M. verschuldigd is over diesel tuning achteraf, zie uw voordeel.
 7. Minder bijtelling daar over de tuning geen bijtelling betaalt
  hoeft te worden.

TOP

10. Montage?

De montage van VENTURA modulaire diesel tuning is eenvoudig. Al onze systemen zijn voorzien van originele fabriekstekkers. Hierdoor verloopt het monteren en demonteren vlot en eenvoudig, zonder kans op fouten. De Ventura dealer kan onze tuning daarom ook bij een bezoek ter plekke vlot monteren. Tevens is bij iedere tuningmodule een duidelijke montage handleiding bijgesloten zodat ook zelf monteren tot de mogelijkheden behoort. 

TOP

11. Turbo problemen?

Bij sommige types auto,s is het onverstandig om de maximale turbodruk
te verhogen. Door bezuiniging die hebben plaatsgevonden bijauto fabrikanten op de door hun gebruikte turboladers,zijn sommige turbo‘s voorzien van zulk simpel lagerwerk dat de levensduur al beperkt is, zonder turbodruk verhoging laat staan met.
Daarintegen is het prima mogelijk om de turbo in lagere toerental gebieden beter te activeren. Dit geld voor turbo,s met variabele geometrie.

Brandstofpomp problemen?

Van bepaalde types auto’s is bekend dat de brandstofpomp vaker stuk gaat dan gemiddeld. Hieraan is meestal de producent debet, de drukken in z'n pomp zijn vaak zeer hoog en blijkbaar is niet iedere pomp hierop voldoende berekend. (slechte dieselbrandstof wordt steevast als oorzaak aangewezen). Deze pompen gaan stuk zonder enige vorm van tuning,maar soms komt een defect eerder aan het licht als er wel tuning op de auto geplaatst is.

Diesel injector problemen?

Zo af en toe komen er bij bepaalde auto modellen dieselinjector problemen voor.
Het blijkt dan vaak om een bepaalde serie te gaan, de oorzaak is meestal te wijten aan de toeleverancier van de injector die de auto producent een te inferieur product heeft geleverd. De injector producent wijt de oorzaak vaak aan de kwaliteit van de diesel brandstof toe. Maar ieder europees goedgekeurd voertuig hoort op de deze brandstof naar goed behoren te kunnen functioneren. Bij modulair tunen komen we z'n probleem ook wel eens tegen, daar het effect van meer retour lekken van de defecte injector dan eerder opvalt in het rijgedrag van het voertuig.

TOP

12. Emissie en de APK?

Met Ventura Diesel Tuning blijft de uitstoot uit de uitlaat binnen 
de gestelde emissienormen. U kunt desgewenst tijdens de APK keuring de Tuningmodule simpel op neutraal zetten (de auto is dan weer origineel) zonder vooraf de diesel tuning te moeten laten verwijderen. Door de hitech electronica (Veilig) die bij Ventura Diesel Tuning gebruikt wordt zal uw diesel motor zelfs bij hogere kilometerstand goed blijven presteren.

TOP

13. Kan diesel tuning schade aan de motor veroorzaken?

Door diesel tuning wordt de motor voorzien van meer trekkracht en vermogen, echter dit geheel blijft binnen de veiligeheidstolleranties van de motor. Verkeerd gebruik van uw (getunede) motor daarintegen, kan aanzienlijke schade veroorzaken, ons advies:

 1. Rijdt u motor altijd eerst rustig warm  
  (Olie temperatuur min 80 graden), in deze opwarm periode is het  onverstandig om volgas te geven, of de motor een hoog 
  toerental te laten draaien!
 2. Rijdt de laatste vijf minuten van uw rit wat rustiger om zo uw motor en vooral de turbo de kans te geven om af te koelen.
  Bent u dit vergeten laat dan de motor op de plaats van bestemming nog even 1 minuut na draaien,hiermee ontlast u uw turbo lagerwerk enorm.
  Zo behoudt u de levensduur van de turbo.
 3. Zorg dat de motorolie en het oliefilter op tijd vervangen worden
  en zorg er voor dat de olie altijd aan de minimaal opgegeven kwaliteits specificaties van de auto fabrikant voldoet. Controleer geregeld het oliepeil en zorg dat het olieniveau op peil is.
 4. Breng uw auto op tijd voor de onderhoudsbeurt, en rij nimmer door bijstoringen aan de motor of een vreemd geluid. Wij kunnen indien gewenst de motor garantie van uw Automerk overnemen!  (zie de link voor de voorwaarden)


TOP