specialisaties van Ventura Tuning

Veel gestelde vragen

Vraag 1: Hoe werkt diesel tuning?

Antwoord 1:
Ventura diesel tuning, is een kleine intelligente digitale tuning computer, die d.m.v. originele fabrieksstekkers wordt bijgeplaatst aan de regelelektronica van de (ECU) computer. Met deze digitale chiptuning kan de brandstofinspuiting geoptimaliseerd worden. De diesel wordt fijner verneveld en exact gedoseerd ingespoten via de door ons ingelezen software.Hierdoor verbetert de verbranding, met als resultaat:

  • Een hoger rendement uit dezelfde hoeveelheid brandstof.
  • Dit levert meer vermogen op tijdens het accelereren
  • En een vermindering van het brandstofverbruik (tot 13 %) bij dezelfde rijstijl.

Vraag 2: Wat is het resultaat van diesel tuning?

Antwoord 2:
Uw motor reageert soepeler en directer op het gaspedaal, dit wordt als zeer aangenaam ervaren. Vanuit stilstand kunt u vloeiend en vlotter wegrijden dankzij de extra verkregen trekkracht (hoger koppel). Hierdoor krijgt u niet meer het gevoel alsof uw motor soms even aarzelt, kortom meer rijcomfort! Uw auto krijgt tevens meer vermogen wat zich goed uit in de prestaties. Dit vergemakkelijkt het inhalen onder alle omstandigheden en biedt u daarnaast de mogelijkheid op brandstofbesparing (tot 13 %) bij dezelfde rijstijl.

Vraag 3: Wat zijn de gebruiksvoordelen?

Antwoord 3:
Een efficiënter brandstofverbruik bij dezelfde rijstijl, tot 13% besparing. Uw auto trekt de caravan of aanhanger veel makkelijker. Het vermogensverlies dat de aircopomp veroorzaakt wordt gecompenseerd. U(w) (automaat) hoeft minder vaak terug te schakelen dankzij het extra verkregen trekkracht/koppel. Indien nodig gaat inhalen veel vlotter, (dit verhoogt uw veiligheid) en rijplezier. U kunt, zonder veel gas te hoeven geven, soepel uit stilstand wegrijden.

Vraag 4: Wat is het verschil tussen chiptuning / OBD / dieseltuning door middel van een computer ?

Antwoord 4:
Bij chiptunen wordt de originele computer (ECU) van de motor geopend en daar wordt de regelchip/Eprom vervangen door een type met een ander programma.

Bij O.B.D. tuning gebeurd nagenoeg hetzelfde, alleen hoeft dan bij het wijzigen de computer niet geopend te worden. De tuning vindt dan plaats m.b.v. een programmeur waarmee d.m.v. een interface kabel via de originele O.B.D. (On board Diagnose) poort een gewijzigd programma in de autocomputer (ECU) wordt ingelezen c.q. geflasht. Of er wordt op de B.D.M poort op de computer (ECU) rechtstreeks een nieuw programma ingelezen. In dat geval moet de originele ECU wel geopend worden. Bij diesel tuning d.m.v. een computer, wordt de opgevraagde data door de computer (ECU) gewijzigd, met betrekking tot de brandstofinspuiting en de turbodruk regeling.

Vraag 5: Is tuning (achteraf) op te sporen ?

Antwoord 5:
Bij chipsoftware tuning of O.B.D. tuning blijven er altijd sporen in de computer achter die traceerbaar blijven! Bij diesel tuning d.m.v. een chiptuning computer is alleen de module zichtbaar als die gemonteerd is. Na verwijdering van de module zijn er geen traceerbare sporen in de computer (ECU) te vinden.

Vraag 6: Waarom diesel tuning aanschaffen ?

Antwoord 6:

  • U wilt dat uw auto meer vermogen heeft en beter trekt.
  • Tot 13% brandstofbesparing door betere efficiëntie.
  • Verhoogt het rijgenot bij caravangebruik.

U kunt nu een goedkopere motoruitvoering kopen en deze d.m.v. diesel tuning achteraf alsnog opwaarderen naar het hogere vermogen van een duurder type. Voorbeeld: Tussen uitvoering A & B van een auto zit € 2250,-. Diesel tuning kost (met externe computer) € 485,-. Een voordeel van ruim € 1750,- euro. Als u een auto least en het zwaarder gemotoriseerde type valt niet binnen uw budget, dan is diesel tuning een aangename opwaardering van het lagere vermogen achteraf. U betaalt geen onnodige B.P.M., daar er geen B.P.M. verschuldigd is over diesel tuning achteraf, zie uw voordeel. Minder bijtelling, daar over de tuning geen bijtelling betaald hoeft te worden.

Vraag 7: Hoe zit dat met de montage van de tuning computer ?

Antwoord 7:
De montage van Ventura modulaire diesel tuning is eenvoudig. Al onze systemen zijn voorzien van originele fabriekstekkers. Hierdoor verloopt het monteren en demonteren vlot en eenvoudig, zonder kans op fouten. De Ventura dealer kan onze tuning daarom ook bij een bezoek ter plekke vlot monteren. Tevens is bij iedere tuningmodule een duidelijke montagehandleiding bijgesloten, zodat ook het zelf monteren tot de mogelijkheden behoort.

Vraag 8: Is er een grote kans op Turboproblemen ?

Antwoord 8:
Bij sommige types auto's is het onverstandig om de maximale turbodruk te verhogen. Door bezuinigingen die hebben plaatsgevonden bij autofabrikanten op de door hun gebruikte turboladers, zijn sommige turbo‘s voorzien van zulk simpel lagerwerk, dat de levensduur al beperkt is zonder turbodrukverhoging, laat staan met. Daarintegen is het prima mogelijk om de turbo in lagere toerentalgebieden beter te activeren. Dit geldt voor turbo's met variabele geometrie.

Vraag 9: Bestaat er een kans op brandstofpomp problemen ?

Antwoord 9:
Van bepaalde types auto’s is bekend dat de brandstofpomp vaker stuk gaat dan gemiddeld. Hieraan is meestal de producent debet. De drukken in zo'n pomp zijn vaak zeer hoog en blijkbaar is niet iedere pomp hierop voldoende berekend. (Slechte dieselbrandstof wordt steevast als oorzaak aangewezen.) Deze pompen gaan stuk zonder enige vorm van tuning, maar soms komt een defect eerder aan het licht als er wel tuning op de auto geplaatst is.

Vraag 10: Bestaat er een kans op dieselinjectorproblemen ?

Antwoord 10:
Zo af en toe komen er bij bepaalde automodellen dieselinjectorproblemen voor.Het blijkt dan vaak om een bepaalde serie te gaan. De oorzaak is meestal te wijten aan de toeleverancier van de injector die de autoproducent een inferieur product heeft geleverd. De injectorproducent wijt de oorzaak vaak aan de kwaliteit van de dieselbrandstof.Maar ieder Europees goedgekeurd voertuig hoort op deze brandstof naar goed behoren te kunnen functioneren. Bij modulair tunen komen we zo'n probleem ook wel eens tegen, daar het effect van meer retour lekken van de defecte injector dan eerder opvalt in het rijgedrag van het voertuig.

Vraag 11: Hoe zit dat precies met emissie (uitstoot) en de APK-normen?

Antwoord 11:
Met VENTURA diesel tuning blijft de uitstoot uit de uitlaat binnen de gestelde emissienormen. U kunt desgewenst tijdens de APK keuring de Tuningmodule simpel op neutraal zetten (de auto is dan weer origineel) zonder vooraf de diesel tuning te moeten laten verwijderen. Door de hitech electronica (Veilig) die bij Ventura diesel tuning gebruikt wordt, zal uw dieselmotor zelfs bij hogere kilometerstand goed blijven presteren. Kan diesel tuning schade aan de motor veroorzaken ? Door diesel tuning wordt de motor voorzien van meer trekkracht en vermogen, echter dit geheel blijft binnen de veiligheidstoleranties van de motor. Verkeerd gebruik van uw (getunede)motor daarintegen, kan aanzienlijke schade veroorzaken. Ons advies:

  1. Rijd uw motor altijd eerst rustig warm (Olietemperatuur minimaal 80 graden), tijdens deze opwarm periode is het onverstandig om volgas te geven, of de motor een hoog toerental te laten draaien !

  2. Rijd de laatste vijf minuten van uw rit wat rustiger om zo uw motor en vooral de turbo de kans te geven om af te koelen. Bent u dit vergeten, laat dan de motor op de plaats van bestemming nog 1 minuut nadraaien. Hiermee ontlast u uw turbolagerwerk enorm. Zo behoudt u de levensduur van de turbo.

  3. Zorg ervoor dat de motorolie en het oliefilter op tijd vervangen worden en zorg ervoor dat de olie altijd aan de minimaal opgegeven kwaliteits specificaties van de autofabrikant voldoet. Controleer geregeld het oliepeil en zorg ervoor dat het olieniveau op peil is.

  4. Breng uw auto op tijd naar de garage voor de onderhoudsbeurt, en rij nimmer door bij storingen aan de motor of bij een vreemd geluid. Wij kunnen, indien gewenst, de motorgarantie van uw Automerk overnemen! (zie de link voor de geldende voorwaarden)

STAAT UW VRAAG HIER NIET BIJ? NEEMT U DAN GERUST CONTACT MET ONS OP EN WIJ HELPEN U GRAAG VERDER