specialisaties van Ventura Tuning

Productgarantie

Ventura Tuning is producent en ontwikkelaar van zeer moderne OBD Chiptuning & Externe Chiptuning met een mini ECU Systeem.

BM-Development levert drie jaar productgarantie op ieder Ventura tuning mini ECU systeem of op onze Ventura tuning OBD Chiptuning software.

  1. Op defecten of gebreken aan het door ons geleverde product vanaf de datum ingevuld op ons volledig ingevulde garantiecertificaat en factuur + datum toonbaar

  2. Deze productgarantie verplicht BM-Development het Ventura tuning product te repareren indien mogelijk of te vervangen door een gelijksoortig product.

  3. Alle bijkomende kosten voor transport, verpakking en portokosten zijn voor rekening van de koper.

  4. De garantie vervalt per direct wanneer de overeenkomst op het garantiecontract overschreden is.

  5. BM-Development is nooit aansprakelijk voor gebreken of defecten, die te wijten zijn aan gebrekkig onderhoud, foutief gebruik / misbruik en soortgelijke.

  6. Wanneer een Ventura tuningmodule een defect vertoont, is bij reparatie of vervanging nimmer verlenging van de garantieperiode van toepassing, tenzij door BM- Development anders schriftelijk is vastgelegd.

  7. Optie: Motor aandrijflijn transmissie garantie. Deze zit niet standaard in de product garantie.